investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Övervikt mot branscher som finans och material

Inbjudan till Finanslunch

Viktigt avtal för Einride

Sprider ägandet inför notering

Investerarbrevet #11 2017
Välj nummer
Innehåll

Svenska Panion får ensamrätt i USA

Panion Animal Health ligger långt fram med sin utvecklade behandlingsmetod mot epilepsi hos hundar. Nu väntar kliniska studier på patienthundar.

Publicerad 2017-10-31

Det svenska veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health har i ett slag stärkt sina förutsättningar att ta sig in på den amerikanska marknaden. – Efter den amerikanska läkemedelsmyndighetens beslut kan vi nu gå fram snabbare på vår absolut viktigaste marknad, och det till betydligt lägre kostnader, säger Panions vd Anja Holm.

Bakgrunden är att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i förra månaden gav Panion Animal Health vad som på fackspråk kallas MUMS-status. Det handlar om bolag som utvecklar nya mediciner/behandlingar för förhållandevis sällsynta sjukdomar och som därför antas möta en begränsad marknad. De bolag som erhåller MUMS-status behöver inte betala de förhållandevis dyra avgifterna för att registrera kommande studier, och de kan också gå fram fortare eftersom de inte behöver visa upp positiva studieresultat i samma utsträckning som andra företag. 

– Dessutom får vi marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden i sju år. Det här är en stor fördel för oss, fortsätter Anja Holm.    

Specifikt användningsområde med potential
Panion, vars aktie sedan i somras handlas på Aktietorget, utvecklar en metod att med genterapi behandla epilepsi hos hundar. Epilepsi drabbar omkring en procent av alla hundar, och anledningen till att Panion erhållit MUMS-status trots att sjukdomen är så pass utbredd är att bolagets behandlingsmetod riktar sig till de hundar som inte svarar på annan behandling.

– Men uppskattningar visar att det är omkring 30 procent av alla hundar med epilepsi som inte svarar på existerande medicinsk behandling.  Därmed finns det absolut marknadspotential för vår produkt, påpekar Anja Holm, som själv är utbildad veterinär och har tidigare erfarenheter av att utveckla veterinärmedicinska läkemedel.

– Vid veterinärkongressen arrangerad av the World Small Animal Veterinary Association i Köpenhamn i slutet av september var det stort fokus på epilepsi hos hundar, och hur en effektiv behandling kan öka de drabbade hundarnas livskvalitet, berättar Anja Holm, som menar att utvecklingen talar för ett framtida större intresse för Panions forskning och utveckling.

Anja Holm pekar också på det faktum att eftersom genterapi fortfarande är ett relativt nytt område inom veterinärmedicin så är det en fördel att börja utvecklingen inom ett specifikt område. Med goda studieresultat när det gäller epilepsi kan bolaget utöka antalet användningsområden för den utvecklade behandlingsmetoden. Det finns också möjligheter till licensaffärer med andra företag, och efter FDA:s beslut rörande MUMS-status för Panions behandlingsmetod så har bolagets förhandlingsposition stärkts.

– Vad gäller andra forskningsområden så kan vi till exempel se att det kommit nya rön vad gäller genterapi inom behandlingen av day blindness. Det är en sjukdom som främst drabbar människor, men som också finns hos hundar, säger Anja Holm, och syftar på en sjukdom som gör att den drabbade har stora svårigheter att se i dagsljus.   

Något som också talar för Panion är det allt större intresset för genterapi generellt, och potentialen att med hjälp av genterapi behandla hittills icke behandlingsbara sjukdomar.    

Ny klinisk studie i USA
Inledande studier har indikerat goda effekter från Panions behandlingsmetod att med genterapi behandla epilepsi hos hundar. Nästa steg blir kliniska studier på patienthundar. De studierna kommer att genomföras i USA.

– Det är ingen överdrift att beskriva USA som vår hemmamarknad, och studien kommer med stor sannolikhet att kunna påbörjas i slutet av det här året, eller i början av nästa, säger Anja Holm, som tillägger att bolagets erhållna MUMS-status också ger dem möjligheten att ansöka om särskilda utvecklingsbidrag. 

Målet för Panion är en marknadslansering något eller ett par år efter år 2020. Beslutet från amerikanska FDA har helt klart stärkt bolagets förutsättningar för de kommande åren.

– Vi talar nu mer om planer istället för förhoppningar, säger Anja Holm.

Panion uppskattar den totala möjliga försäljningen av sin behandling till mellan 25 och 50 miljoner dollar per år. Störst marknadspotential finns i USA, och för att effektivt kunna bearbeta den amerikanska marknaden har Panion sedan en tid tillbaka ett kontor i New York med loka marknadsexperter.   

Fakta – Panion Animal Health AB

Bolaget bildades 2015 som ett dotterbolag till Combigene AB. Combigene utvecklar en metod som kan göra det möjligt att med hjälp av genterapiteknik behandla och motverka epileptiska anfall hos människor. Panion Animal Health bildades efter beslutet att utveckla behandlingsmetoden till att också inkludera husdjur, främst hundar.  

Panion Animal Health är noterat på Aktietorget. Läs mer om Panion och behandlingsmetoden här.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härTill Intropris mer kända kunder hör "världens starkaste man" Magnus Samuelsson , som här besöker en av bolagets butiker.

Bolaget som ska bli bland de största i Europa

”Vårt mål är 100 miljoner användare”

We don't have time.

– Om vi ska lösa klimatkrisen så måste var och en av oss engagera sig. Det finns ingen världsledare som kommer att lösa problemet åt oss. Ett socialt nätverk som styrs av användarna kan göra skillnad genom att påverka såväl företag som organisationer och politiker.

Fondexpert: Lång uppgång för värdeaktier stundar

Övervikt mot branscher som finans och material.

Under nio år utvecklades värdeaktier svagt. Men det senaste året har pendeln svängt. Och det med besked. Vad ligger bakom den starka utvecklingen och har värdeaktier mer att hämta?

Bolaget som investerar i hållbarhet - tar in nytt kapital och expanderar

Ser stor potential i nya tillväxtbolag.

Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora affärsmöjligheter för inte minst många mindre innovativa företag. Det onoterade investmentbolaget Renewable Ventures Nordic (RVN) har som affärsidé är att investera i dessa företag. För att bredda portföljen ytterligare genomför RVN nu en nyemission på 3,5 miljoner kronor. En notering av bolaget är planerad till 2018.

Einride i avtal med Lidl om självkörande transporter

Viktigt avtal för Einride.

Utvecklingen mot självkörande fordon går i rasande fart. Redan under 2018 kommer svenska Einride tillsammans med livsmedelskedjan Lidl att inleda försök med självkörande och dessutom helt fossilfria transporter.

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Solcellerna börjar komma på plats

Få bra avkastning med solceller

Tar nästa steg efter avtal med de stora i USA

Får bättre förhandlingsläge..

Det Uppsalabaserade dentalföretaget Doxa genomför nu en nyemission på 32,1 miljoner kronor. Kapitalet ger bolaget en betydligt bättre förhandlingsposition vid kommande affärer, men ska även användas till produktutveckling. Bolaget räknar med att kunna lansera två nya produkter, en 2018 och ytterligare en 2019.

Så påverkas dina aktier av klimatförändringen

Stora värden står på spel.

Klimatförändringen är den faktor som kommer att påverka ekonomin, industrin och finansmarknaderna mest de kommande åren. Mycket stora värden står på spel, samtidigt som de flesta analyser baseras på för enkla antaganden. Här reder kapitalförvaltaren Schroders strateg Andrew Howard ut begreppen.

Tunga investerare bakom ny hedgefond

Stora möjligheter med hedgefond mot mindre bolag.

Med investerare som Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg i ryggen startar nu Adrigo en hedgefond med inriktning mot små och medelstora bolag. Fonden kommer att investera i nordiska bolag och kommer att jobba med stockpicking i en kategori där analysbevakningen är begränsad.

Svenska Bostadsfonden mot strömmen

Segmentet med lägst risk.

När det börjar blåsa snålt på fastighetsmarknaden står koncernen Svenska Bostadsfonden, med sina fem aktiva fonder och cirka 3 500 lägenheter, stabilt. Bostadshyresfastigheter har varit det fastighetssegment som påverkats minst i turbulenta tider och ses allmänt som en trygg hamn av fastighetsinvesterare. Den senaste fonden, Svenska Bostadsfonden 14, har i rådande marknadsläge identifierat nya affärsmöjligheter och öppnar upp för nytt kapital.

Så väljer du rätt på tillväxtmarknader

Utbildningssatsningar avgörande vid investeringar.

Att utbildning är en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt är nog ingen stor överraskning. Men att ett lands utbildningsinsats också är avgörande för investeringar kanske inte är lika uppenbart.

Finanslunch med Söderberg & Partners och Danske Invest 27 november

Inbjudan till Finanslunch.

Som läsare av Investerarbrevet har du nu möjlighet att medverka på årets koncept Finanslunchen. Årets sista lunch äger rum i lokalerna hos Söderberg & Partners med talare från Söderberg & Partners och Danske Invest.

Så får du avkastning på bolånemarknaden

Ny låneaktör går förbi bankerna.

Genom att låna ut till bostadsköparnas kontantinsats kan en placerare, utöver räntan, även få del av värdestegringen på själva bostaden. Det handlar om en helt ny crowdfundingtjänst vars leverantör har ambitionen att bli en betydande aktör på bolånemarknaden.

Så tankar du din elbil på tre minuter

Powerswap utvecklar lösning för batteribyte.

Taxi Stockholm vill köra, kinesiska tillverkare likaså. Svenska Powerswap har tagit fram en högintressant lösning som i ett slag kan förändra elbilsmarknaden.

Så kan du investera i onoterade framtidsbolag

Invenstmenbolaget tar in nytt kapital.

– Många mindre onoterade bolag behöver nytt kapital för att expandera. Men de har svårt att attrahera större investerare, vilket gör att många företag med goda framtidsutsikter är undervärderade. Det är där vi kommer in i bilden.

Han hittar rätt bland Europas småbolag

Har 40 procent i Storbritannien.

Europeiska småbolag går starkt. Men långt ifrån alla fonder lyckas navigera rätt och hitta vinnarna. Här är fonden som skiljer sig från mängden och som Söderberg & Partners har som Top pick.

Investerarbrevet.live drog fulla hus

Se Investerabrevet.live i efterhand.

Drygt 850 personer gästade Investerarbrevet.live under roadshowen i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Dessutom följde 8 000 eventet via webben. Här kan du se filmer från Investerarbrevet.live i efterhand.

Han hittar guldkornen bland småbolagen

Fonden som drar fördel av ineffektiva marknader.

– Att många investerare ignorerar vissa typer av bolag och vissa specifika marknader innebär stora möjligheter för oss. Det är nämligen bland dessa bolag och på dessa marknader som vi kan hitta de mest attraktiva värderingarna.

Insplorion i nytt samarbete

Får kompetens för ökad produktionsvolym.

I samband med att teknikbolaget Insplorion får forskningsbidrag av Vinnova för bolagets batterisensorprojekt inleds också ett viktigt samarbete med forskningsinstitutet RISE. Ett samarbete som Inplorions vd ser som mycket betydelsefullt för fortsättningen.

Nanoteknikbolag säkrar viktig finansiering

Kan emittera skuldebrev.

NGM-noterade Obducat har säkrat en finansieringslösning med Blue Ocean Investment Group. Avtalet innebär att Obducat har möjlighet att emittera skuldebrev till ett totalt värde om högst 35 miljoner kronor.

Konsultjätte gör börsdebut

IT-konsultkoncern tar in nytt kapital.

På en snabbt växande marknad och med flera stora företag och myndigheter som kunder har IT-konsultkoncernen Time People Group expanderat stadigt de senaste åren. Men bolaget ser stora förutsättningar för att växa ytterligare. Därför genomförs nu en emission inför en förestående marknadsnotering.

Biotechbolag med stabila intäkter på väg till börsen

Sprider ägandet inför notering.

Investeringar i biotechbolag är vanligtvis riskfyllda. Men forskningsbolaget Attana har utvecklat en teknik som redan från början möter en stor marknad och som därmed genererar intäkter. För att expandera verksamheten genomför bolaget nu en nyemission och ansöker om listning av bolagets aktie på NGM Nordic MTF

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png