investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Sund försiktighet i familjeägda bolag

Undvik reavinstskatten

Bildar nytt dotterbolag

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning

Investerarbrevet #12 2018
Välj nummer
Innehåll

Kursraketen Redsense får ett nytt intäktsben

Publicerad 2018-12-03

Medicinteknikbolaget Redsense Medical har utvecklat de nya produkterna smarta plåster och smarta bandage. Marknadspotentialen är stor och bolaget har redan inlett diskussioner med större aktörer. För Redsense betyder det att verksamheten breddas och att bolaget nu får ett helt nytt marknadsområde.

– Vi siktar på marknaden för avancerad sårvård, som uppskattas vara värd omkring 100 miljarder kronor, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical, som tillägger att den nya verksamheten kommer att läggas i ett nytt separat bolag.

– Genom att lägga teknologin i ett dotterbolag får vi de bästa möjliga förutsättningarna för en snabb vidareutveckling av teknologin, och därmed optimalt värdeskapande för våra aktieägare, säger Byhmer. 

Den nya teknologin innebär att en optisk sensor placeras i ett plåster eller bandage. Sensorn kan via blod och sårvätskor mäta en rad olika fysiska parametrar hos patienten, såsom temperatur och tryck. Redsense har lämnat in en första patentansökan, och enligt Patrik Byhmer är det ingen överdrift att säga att tekniken kan revolutionera sårvård.

– Även inom detta område kan vi möjliggöra lägre vårdkostnader och mer individanpassad behandling, säger Byhmer, som därmed jämför de nya tekniken för smarta plåster med Redsense tidigare utvecklade system för blodläckagealarm.



 "Vi siktar på marknaden för avancerad sårvård, som uppskattas vara värd omkring 100 miljarder kronor", säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

Behöver inte ta in nytt externt kapital 
– Vi för nu samtal med globala aktörer, berättar Byhmer, som också är noga med att påpeka att det inte finna något behov av något externt kapitaltillskott för att fortsätta att driva utvecklingen inom det nya affärsområdet.

– Det stora intresset för den här teknologin gör att finansieringen inte kommer att vara något problem, säger han.   

Den stora utmaningen, menar Byhmer, är istället att välja den form för utvecklingen som ger mest mervärde för bolaget och aktieägarna.

En anledning till att lägga den nya tekniken i ett nytt bolag är möjligheterna att använda den också inom flera olika områden, alltså inte bara inom medicinteknik.

– Då kan Redsense Medical fortsätta att vara ett renodlat medicinteknikbolag med målet att nå ett positivt kassaflöde i rimlig närtid, förklarar Byhmer.

Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte cirka 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med drygt 5 procent per år fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling

Snabb försäljningsökning
Parallellt med framtagandet av den nya tekniken för smarta plåster så fortsätter den starka utvecklingen för Redsenses ursprungliga verksamhet, det vill säga det utvecklade alarmsystemet för blodläckage vid dialysbehandlingar (se faktaruta). Färska siffror från senaste delårsrapporten visade att omsättningen ökade med närmare 340 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period 2017. För tredje kvartalet isolerat var uppgången 548 procent.

De positiva siffrorna kommer från stark försäljning på bolagets bägge huvudmarknader Europa och USA.



– Positivt är att vi också ingått nya distributionsavtal, vilket borgar för en fortsatt stark utveckling, säger Byhmer, och syftar bland annat på det alldeles nya avtalet med Dirinco, som avser distribution och försäljning i Nederländerna.
I och med utvecklandet av tillbehörsprodukten Redsense Clamp, som stänger av blodflödet automatiskt vid blodläckage, har bolaget även breddat sortimentet. Redsense Clamp har precis testats i Toronto med positiva resultat.

– Det lyckade resultatet gör att vi nu kan fortsätter att utveckla produkten inom ramen för bolagets existerande kassaflöde, säger Byhmer, som tillägger att den positiva försäljningsutvecklingen gör att han kan hålla fast vid prognosen att bolaget kommer att uppvisa ett positivt kassaflöde i slutet av nästa år eller i början av 2020. 


Fakta - Redsense Medical

Redsense Medical har utvecklat ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Blödningar vid dialysbehandlingar kan uppkomma i de fall vennålen lossnar och kan i värsta fall vara livshotande. Redsenses system består av ett sensorplåster som fästs över vennålens instickshål. Ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage.



Redsense har ett uppbyggt samarbete med dialysmaskintillverkaren Nikkiso. 

Redsense Medical är noterat på Nasdaq First North.

Läs mer här.





Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här



"Att annonsbyråerna inte tror på vår idé tar jag som kvitto på att vi ligger helt rätt", säger Dick O`Brien.

Han ska revolutionera marknadsföringsbranschen

Tvåsiffrig ränta – låna ut till fastighetsbranschen!

Tvåsiffrig ränta till privata långivare.

När bankerna blir allt mer restriktiva med utlåningen har privata investerare seglat upp som en allt viktigare finansieringskälla för många fastighetsutvecklare. En aktör som observerat utvecklingen är Tessin, vars plattform för privata sparare förmedlat miljardbelopp till fastighetsbolag.

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning.

Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden - nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

Ranplan flyger under radarn

Mjukvarubolaget växer så det knakar.

Mjukvarubolaget Ranplan, som noterades i juli i år, fortsätter att leverera en mycket starkt tillväxt. Under 2019 räknar dessutom bolaget med att 5G ska driva detta ytterligare och Ranplan kommer därför fortsätta att investera i sin försäljningsorganisation.

Fondexperterna tror på nordamerikanska aktier

Amerikanska aktier vinnare 2019.

Nordamerika blir bästa aktiemarknad under nästa år. Samtidigt väntas de råvarutunga marknaderna i Östeuropa att få det fortsatt kämpigt. Det är två tydliga slutsatser i årets utgåva av Svenskt Fondexpertindex (SFEI). Fondexperterna är samtidigt i princip eniga om att den svenska minusräntan är borta om tolv månader.

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Magnus Wikner, ansvarig för affärsområdet Special Clients på Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners är årets komet i Prosperas Private Banking-undersökning

Så blir du rik på onoterade aktier

Undvik reavinstskatten.

Möjligheten att tjäna pengar på onoterade aktier har aldrig varit bättre. Bakgrunden är Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade tillgångar, som gör alla vinster fria från reavinstskatt.

Lönsam tillväxtraket omdanar konservativ bransch

Konsekvent tillväxtstrategi.

Tillväxtraketen Ecoclimes affärsmodell är lika enkel som den är effektiv. Resultatet? De tre senaste åren har omsättningen – under lönsamhet – ökat från 3 miljoner till 65. Och om tre år ska den vara 500 miljoner.

SPP/Storebrand: Låg risk och bra avkastning med faktorförvaltning

Lanserar ny faktorfond.

Efter framgångarna med fonden Storebrand Global Multifactor lanserar kapitalförvaltaren nu en förfinad variant av fonden. Den nya fonden SPP Global Multifactor Plus blir en fossilfri variant av den tidigare succéfonden.

Hon lyfter förvaltningen med ESG

Spännande hållbarhetsstrategi ger framgång.

Med rötterna i Asien är HSBC Global Asset Management en av världens vassaste förvaltare inom Emerging Markets. Och med en tydlig hållbarhetsstrategi (ESG) hittar de vinnarna som andra ratar.

”Det finns orörda volymer i den här marknaden”

Tar in kapital och breddar ägandet inför notering.

Invajo har en imponerande kundlista med bland andra Volvo, H&M och Com Hem. Dessutom har kundstocken mer än femdubblats på knappt två år. Och det på en marknad som växer oerhört snabbt, och som lockar till sig allt fler investerare.

Fintechbolaget FX International laddar om

Ökad omsättning stundar.

Med en ny vd, en ny ledning och ny ägargrupp siktar FX International på att växa kraftigt. Bolagets algoritm, Genova FX, har med artificiell intelligens framgångsrikt handlat med valutor i flera år. Nu breddas verksamheten och en kommersialisering står för dörren

Han hittar vinnarna bland de familjeägda bolagen

Sund försiktighet i familjeägda bolag.

Är grundarna av ett företag verkligen de som är bäst lämpade att leda det, och är entreprenörsanda något som gynnar en långsiktig utveckling? Förvaltaren bakom BLI - Banque de Luxembourg Investments aktiefond för familjeägda bolag svarar tveklöst ja på bägge frågorna. Och trots en tuff höst talar fondens utveckling sedan start sitt tydliga språk.

Bolaget som revolutioner bredbandsmarknaden

Snabb hastighet, låga kostnader.

Det svenska teknikbolaget InCoax Networks står redo att som först i världen leverera en ny lösning för bredbandsanslutning till en bråkdel av kostnaden jämfört med sedvanliga fibernät. Marknadspotentialen beskrivs som gigantisk.

Succé för Småbolagsjakten Live

Event

Investerarbrevets satsning på ett större livesänt event för mindre bolag blev en riktig succé. Under namnet Småbolagsjakten Live fick hela tolv bolag möjlighet att presentera sig för åhörarna i fullsatta lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Dessutom var livesändningen i Facebook-gruppen Aktier - Småbolagsjakten välbesökt. Så här i efterhand kan vi konstatera att tusentals personer har valt att se på eventet live och i efterhand.

Elbusstillverkaren startar om

Hybricon på offensiven.

Med ett strategiskt förvärv stärker elbusstillverkaren Hybricon sin konkurrenskraft. Köpet ingår i det avstamp som även omfattar ökade marknadssatsningar och expansion till övriga nordiska marknader.

Så blir du en vinnare på hållbar energi

Så lagras grön energi.

Omställningen till förnybar energi pågår för fullt. Två viktiga nötter att knäcka är hur man storskaligt lagrar grön energi och hur de ojämnare energiflödena från vind- och solenergi ska hanteras. Miljöteknikföretaget Pumped Hydro har lösningen.

Svenska biotechbolaget Aptahem flyttar fram positionerna

Förbereder för klinisk fas 1-studie.

Sepsis drabbar varje år 30 miljoner människor, varav många avlider. Bioteknikbolaget Aptahem har kommit en bra bit på väg att utveckla ett effektivt motmedel, vilket i dag saknas på marknaden. Nästa år förväntas bolaget gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat Apta-1.

Hoylu – doldisbolaget med potential

Säkrar order från USA:s armé.

First North-noterade snabbväxaren Hoylu är väl värd att hålla ögonen på. Tillväxten skjuter fart, marginalerna är höga och på kundlistan finns till exempel Procter & Gamble, Daimler och Skanska. Nyligen gjorde bolaget en riktad emission och följer nu upp med ett konvertibellån till befintliga aktieägare.

We Don’t Have Time har fått globalt momentum

Uppvisar kraftig tillväxt.

På mindre än ett år har det sociala nätverket We Don’t Have Time som fokuserar på klimatkrisen seglat upp som en av de snabbast växande klimatorganisationerna på sociala medier. Med en social medieräckvidd på över 18 miljoner i månaden lägger We Don’t Have Time in en ännu högre växel och bjuder in investerare att vara med på den resa som ska sätta stopp för klimatkrisen.

Stort intresse för svenskt Alzheimervaccin

På väg mot vaccin för Alzheimer.

Alzinova tar nu sin läkemedelskandidat mot alzheimer till nästa nivå. Under andra kvartalet nästa år inleds en fas 1b-studie som beräknas vara klar mot slutet av 2020. Alzinova genomför därför en fullt garanterad emission på 45 miljoner kronor och byter även lista till Nasdaq First North.

Bolaget som hittar de onoterade guldkornen

Framgångsrik analys ger resultat.

Det är i den tidiga fasen i ett bolags utveckling som värdeökningen kan bli högst. När investerings- och rådgivningsbolaget Onoterat nyemitterar blir det nu möjligt för placerare att få del av denna värdeökning. Bolaget investerar i tillväxtbolag inom Gaming, Fintech och E-commerce.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png