investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Globalt miljöfokus ger stora möjligheter

Nära kliniska studier

Effektiv täckning inom- och uthomhus

Investeringar i energi ger avkastning

Investerarbrevet #2 2018
Välj nummer
Innehåll

Hyresrätternas tid är nu

Ett resultat av Systemhus nytänkandet är projektet ”Hyr en Attefallare”. Idén går ut på att utnyttja villaägares tomter till att där slå upp Attefallshus som sedan hyrs ut till bostadssökande.

Publicerad 2018-02-01

När marknaden för bostadsrätter ter sig allt osäkrare finns det aktörer som satsar på den andra segmentet inom bomarknaden, nämligen hyresmarknaden. Systemhus är företaget som ser att det är i hyresrätter som den verkliga potentialen ligger. Bolaget genomför nu en nyemission och siktar på en snar marknadsnotering.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att bygga hyresrätter just nu. Att jobba aktivt med försäljningen behövs egentligen inte. Det är ju brist på hyresbostäder med långa köer i nästan alla delar av landet.

Det säger Poul Dissing, som är tillförordnad vd för Systemhus – byggföretaget som nu växlar upp med nya projekt inom hyresmarknaden. Fram till den 19 februari genomför bolaget en nyemission på 4,5 miljoner kronor.

– Det vi gör nu är en form av pre-IPO, säger Dissing, som syftar på att Systemhus senare i år kommer att göra en större emission och då också ansöka om en marknadsnotering.

Bygger organisation för ökad aktivitet och marknadsnotering
– De pengar vi tar in i den här mindre emissionen kommer främst att användas till att bygga den organisation som kommer att behövas när vi på allvar kommer igång med verksamheten, förklarar Dissing.

Trots att Systemhus inte funnits i dess nuvarande form längre än sju månader har bolaget en klar strategi hur de ska bli en av Sveriges modernaste producenter av hyresrätter - en marknad som i Sverige uppskattas vara värd cirka 80 miljarder kronor per år de kommande åren. 

– Att vi väljer att sätta målet som den ”modernaste” producenten beror på att vi använder nya effektiva produktionsmetoder och att vi vågar tänka nytt när det gäller att utveckla hyresmarknaden, säger Dissing.

Bygger och hyr ut Attefallshus
Ett resultat av nytänkandet är projektet ”Hyr en Attefallare”. Den helt egna idén går ut på att utnyttja villaägares tomter till att där slå upp Attefallshus som sedan hyrs ut till bostadssökande.

– Det finns otroligt många villatomter där det får plats med ett Attefallshus, och det vill vi utnyttja, förklarar Dissing.

Förutom att Systemhus bygger och säljer Attefallshuset till tomtägaren så tar bolaget också hand om allt från bygganmälan till att administrera hyresavier. I de fall villaägaren behöver lånefinansiera Attefallshuset så har Systemhus tagit fram en effektiv finansieringslösning till tomtägaren.  

– Vi har redan etablerat kontakt med ett par finansinstitut, säger Dissing.

Intäkterna till Systemhus - förutom försäljningen av Attefallshuset – utgörs av en månatlig avgift som dras direkt från den hyra som tillkommer tomtägaren.

– Fördelen för villaägaren är enkelheten och att det går snabbt, säger Dissing, som berättar att det tar inte mer än högst ett par månader från beställning tills det att Attefallshuset står klart.

Uthyrningstiden kommer att vara 5 år, och därefter kan avtalet antingen förlängas eller avslutas.

Systemhus ska inom kort går ut med förfrågningar i olika kanaler, och Poul Dissing tror att de första leveranserna kan komma igång under kommande sommar eller höst.Offensiva byggplaner

Men Systemhus har också andra projekt som kan dra igång när bolaget tagit in nytt kapital i den större kommande emissionen. 


– I planerna ligger att vi ska bygga 2 200 lägenheter fram till 2021. Ett projekt om 175 lägenheter är planerat redan till augusti år, säger Dissing.

En annan uttalad strategi handlar om förvärv. 

– Vi har redan köpt bolag med byggrätter och vi tittar på strategiska förvärv också inom bygg och produktion, säger han.

Systemhus räknar med att verksamheten kommer att börja generera intäkter senare i år, och för 2019 ligger prognoserna på en omsättning runt 200 miljoner kronor. Det innebär att det positiva kassaflöde som bolaget har redan i dag kommer att stärkas ytterligare.

Den geografiska inriktningen ligger på Mälardalen plus Göteborgsregionen. Till skillnad mot Attefallshus-projektet, där den största potentialen antas ligga i storstädernas villaområden, så ligger inte största fokuset på storstadsregionerna när det gäller produktionen av hyresrätter.

– Där gör de höga markpriserna det svårt att räkna hem ett projekt, säger Dissing.Utrymme för stigande marginaler
Förutom den kontinuerligt höga efterfrågan på hyresrätter finns det andra faktorer som numera talar starkt för hyresmarknaden. Tidigare var Allmännyttans hyror de vägledande inom en region, vilket satte en snäv gräns för hur höga hyror en fastighetsägare kunde ta ut. I dag gäller andra regleringar som skapat utrymme för växande marginaler på hyresmarknaden. Boverket har satt ett riktpris vad gäller hyrorna på 1 350 kronor per kvadratmeter och år.

– Den producent som i dag klarar en hyra i den storleksordningen, eller till och med lägre, erhåller det statliga investeringsstödet, säger Dissing, som tillägger:

– Och det klarar vi.

Systemhus räknar med att statsstödet för deras del kommer att motsvara omkring 25 procent av produktionskostnaderna när det producerar lägenheter.

– Det är här våra effektiva produktionsmetoder kommer in. Vi jobbar mycket med färdiga moduler, alltså byggelement, säger Dissing, som påpekar att detta inte betyder att alla lägenheter ser likadana ut eller har lägre kvalitet

– Vi kan sätta ihop modulerna på olika sätt, och vi har specifika standardkrav. Men framförallt så betyder det att vi kan håller kostnaderna nere och producera stora volymer.  Systemhus kan du med fördel teckna via Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade värdepapper. För teckning via försäkringen ska du vända dig direkt till Kaptena. Vill du läsa mer om Kaptena klicka här.Nyemission - Systemhus AB

Teckningstid: t.o.m. 19 februari

Emissionsvolym: 4,5 MSEK
Teckningskurs: 1,05 SEK per aktie
Värdering (pre-money): c.a. 75 MSEKLäs mer om emissionen här.

Läs mer om Systemhus här.Systemhus avser att genomföra en ytterligare större emission senare i år och kommer då också ansöka om en marknadsnotering. Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härDet är precis den här typen av bolag vi söker, säger Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning.

Humle Kapitalförvaltning: Därför investerar vi i Zenicor

Så investerar du i snabbväxande AR-bolag

Bästa tiden för investeringar är nu.

Institutionella investerares intresse för Augmented Reality (AR) växer kraftigt. Den utvecklingen har fondbolaget AR Scandinavia definitivt märkt av. I oktober startade fondbolaget Europas första AR-fond som endast placerar i onoterade AR-bolag. Fonden vänder sig till institutioner och andra professionella investerare.

Fonden som erbjuder obligationer med hög ränta

Investeringar i energi ger avkastning.

När bankerna erbjuder i stort sett noll i ränta samtidigt som aktiemarknaden ser aningen skakig ut så framstår en placering med en fast ränta på mellan 8 och 10 procent som ett minst sagt attraktivt alternativ. Energifonden ger nu ut tre olika obligationslån som främst vänder sig till privata investerare.

Ranplan ser kraftig tillväxt - börsnotering till våren

Effektiv täckning inom- och uthomhus.

Med kunder som Ericsson, Huawei och Verizon ska Ranplan förändra strukturerna för hur mobila nätverk planeras och byggs. Med bolagets unika programvara kan operatörer och systemleverantörer optimera kapacitet och täckning redan när mobilnätverken byggs. Detta kommer både spara pengar och förbättra kvaliteten i nätverken. Ranplan planerar nu för en notering på Nasdaq First North till våren.

Här är fondproffsets favoritaktier

Läs om hur Danske Invest hittar vinnarna.

Med en avkastning på väl över 40 procent de senaste tre åren är Danske Invests Sverige Fokus en av de vassaste all-cap fonderna. Fonden har relativt fria placeringsregler och visar att aktiv förvaltning lönar sig. Här går förvaltaren Ulric Grönvall igenom hur han gjort fonden till en vinnare och berättar även vilka aktier han tror mest på för 2018. Samt vilka han undviker.

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #4 2019

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Lokal närvaro kan vara avgörande för avkastningen, menar UBS stjärnförvaltare Projit Chatterjee.

"De är människorna som avgör"

A1M Pharma: ”Det blir det mest spännande året i vår historia”

Nära kliniska studier.

Efter årtionden av banbrytande forskning har First North-noterade A1M Pharma lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om att inleda kliniska studier i människa. När läkemedlet är utvecklat kan det rita om kartan för behandling av cancer.

Konvertibler – finansieringsform på väg upp?

Lockar placerare till mindre bolag.

Konvertibler, eller konvertibla skuldebrev som är den fullständiga benämningen, har länge varit – och är i viss mån fortfarande – en mindre vanlig finansieringsform på den svenska kapitalmarknaden. Men nu märks ett ökat intresse, och främst är det mindre, tidigare onoterade bolag, som ser konvertibler som ett alternativ.

Stark tillväxt för TF Bank

Nischbanken höjer utdelningen.

TF Banks låneportfölj ökade med 27 procent under 2017. Samtidigt förbättrades det justerade rörelseresultatet med 21 procent. ”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank”, säger banken tillförordnade VD Mattias Carlsson.

Svenskt teknikföretag får genombrottsaffär

Globalt miljöfokus ger stora möjligheter.

Med en första inhemsk order samt långtgående diskussioner med flera utländska aktörer står det svenska teknikföretaget Flexiwaggon inför det kommersiella genombrottet. Bolaget räknar med att vara självgående inom ett och ett halvt år, och innan dess ska en kommande nyemission finansiera verksamheten.

Så minskar du skatten på onoterade aktier

Unik kapitalförsäkring för onoterat.

Allt fler onoterade bolag genomför kapitalanskaffningar och breddar sitt ägande. Men hittills har det inte funnits möjlighet att äga de onoterade aktierna i en schablonbeskattad miljö som t ex ISK. Det problemet har Kaptena löst med en unik kapitalförsäkring anpassad just för onoterade aktier och värdepapper.

Så investerar du i digital mediasatsning - News55

Expansionen fortsätter.

Mediehuset News55, som är nischat mot en något äldre målgrupp, har utvecklats stadigt sedan starten för knappt tre år sedan. Med ett breddat utbud har intäkterna ökat, samtidigt som kostnaderna har hållits tillbaka. – Vår målgrupp blir större och större, säger grundaren Artur Ringart. Nu tar bolaget in nytt kapital i en fullt garanterad företrädesemission.

Morgondagens energi är redan här

Hämtar billig energi under vattnet.

När världens energisystem ställer om till förnybart ligger stort fokus på sol- och vindkraft. Men det finns ytterligare en energiresurs som kompletterar den förnybara energimixen med tillförlitlig grön elproduktion. Ett svenskt företag har tagit fram en ny teknik som möjliggör kommersiell exploatering av denna hittills outnyttjade resurs. Nu genomför bolaget en nyemission.

Livesänd videokonferens med Maha 28 februari

Event

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy kommer på onsdagseftermiddagen att medverka på Pressträff Direkt, som direktsänds via Facebook och YouTube. Under sändningen kommer bolagets senaste kvartalrapport att presenteras. Alla tittare kan ställa frågor under sändningen.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png