investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Globalt miljöfokus ger stora möjligheter

Nära kliniska studier

Effektiv täckning inom- och uthomhus

Investeringar i energi ger avkastning

Investerarbrevet #2 2018
Välj nummer
Innehåll

Humle Kapitalförvaltning: Därför investerar vi i Zenicor

Det är precis den här typen av bolag vi söker, säger Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning.

Publicerad 2018-02-27

Med två tunga institutioner som nya delägare står medicinteknikbolaget Zenicor redo att öka tempot. Det är Handelsbanken och Humle som i en riktad nyemission investerat total 19 miljoner i bolaget. Här berättar Humles Kapitalförvaltare Erik Hermansson om bakgrunden till investeringen.

– Det finns stor utmaningar i vården och en given väg ur detta är digitalisering. Vår bedömning är att förändringen inom vården kommer att gå snabbt. Dels kommer det att krävas att kostnadsutvecklingen hålls i schack, men det handlar även om vilka krav vårdtagarna ställer. De vill ha snabba besked, så att rätt åtgärder kan sättas in snabbt, och här kommer Zenicor vara ett av bolagen som kan tillgodose detta, säger Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning.Zenicor är verksamt inom diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier, ett område som medvetenheten ökat markant kring de senaste åren. Zenicor är världsledande inom tidig diagnos och har utvecklat en enkel och mycket tillförlitlig metod för att kunna förebygga stroke. Mycket viktigt med tidig diagnos 

Den demografiska utvecklingen med att fler och fler blir äldre kommer att innebära ökande kostnader för vården. Tidig diagnos är därför ett mycket viktigt verktyg för att bromsa den utvecklingen, menar Hermansson och tillägger att det förutom minskat lidande för patienten även medför det stora besparingar för samhället.– Om vi bara ser till det ekonomiska, så kostar uppskattningsvis varje stroke-patient 800 000kr. Att med tidig diagnos kunna sätta in rätt åtgärder är betydlig billigare. Utvecklingen inom området har tagit fart rejält de senaste åren, men är ändå i sin linda. Det är bland annat mot bakgrund av detta som Humle Kapitalförvaltning gjort sin investering i bolaget."Medicinteknikbolaget Zenicor har en stark position i Skandinavien och tar ett grepp om Europa med sin produkt för diagnosticering av förmaksflimmer för strokeprevention.  Att ett par fondbolag nyligen köpte in sig i bolaget bådar också gott. Aktien är en intressant högriskplacering", skriver SvD i en analys.Erik Hermansson lyfter också fram att Zenicor är ytterligare ett bevis på att Norden är en av de mest attraktiva regionerna för att investera i teknik och innovation. Bolaget befinner sig i en intressant nisch inom medtech med bra tillväxtmöjligheter framåt. – Med vår investering är vi med och stödjer bolaget i dess fortsatta tillväxt och internationalisering, säger Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning.Enkelt beslut investera i Zenicor

Humle Kapitalförvaltning utvärderar och analyserar varje år ett hundratal bolag och när möjligheten att vara med att teckna den riktade emission uppkom var det ett enkelt beslut.– Det är precis den här typen av bolag vi söker, men det är inte alltid helt enkelt att komma in i dem. Därför tog vi chansen när möjligheten äntligen dök upp, säger Hermansson.Han anser att Zenicor är i helt rätt fas. Bolaget har funnits i 15 år och är världsledande inom sitt område. Till skillnad från andra företag som är verksamma inom arytmi är Zenicor heltäckande. Med bolagets teknik kan man inte bara påvisa förmaksflimmer utan även diagnostisera utifrån de resultat som uppvisas. Mycket stark tillväxt de kommande åren

I övrigt menar Erik Hermansson att konkurrens inom området är bra. Det driver utvecklingen snabbare framåt och gynnar hela branschen. Han räknar med att tillväxten inom tidig diagnostik kommer att vara mycket stark de kommande åren.– Inom ett par år kommer det sannolikt att finnas fasta screeeningprogram, där olika riskgrupper löpande erbjuds screening. När det blir verklighet, vilket jag tror kommer att ske, kommer ett bolag som Zenicor att vara förarsätet. Vi ser mycket goda möjligheter i det här och räknar med att Zenicor borde kunna bli ett mycket större bolag, avslutar Erik Hermansson.Här kan du läsa Zenicors senaste nyhetsbrev

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härSå investerar du i snabbväxande AR-bolag

Fonden som erbjuder obligationer med hög ränta

Investeringar i energi ger avkastning.

När bankerna erbjuder i stort sett noll i ränta samtidigt som aktiemarknaden ser aningen skakig ut så framstår en placering med en fast ränta på mellan 8 och 10 procent som ett minst sagt attraktivt alternativ. Energifonden ger nu ut tre olika obligationslån som främst vänder sig till privata investerare.

Ranplan ser kraftig tillväxt - börsnotering till våren

Effektiv täckning inom- och uthomhus.

Med kunder som Ericsson, Huawei och Verizon ska Ranplan förändra strukturerna för hur mobila nätverk planeras och byggs. Med bolagets unika programvara kan operatörer och systemleverantörer optimera kapacitet och täckning redan när mobilnätverken byggs. Detta kommer både spara pengar och förbättra kvaliteten i nätverken. Ranplan planerar nu för en notering på Nasdaq First North till våren.

Här är fondproffsets favoritaktier

Läs om hur Danske Invest hittar vinnarna.

Med en avkastning på väl över 40 procent de senaste tre åren är Danske Invests Sverige Fokus en av de vassaste all-cap fonderna. Fonden har relativt fria placeringsregler och visar att aktiv förvaltning lönar sig. Här går förvaltaren Ulric Grönvall igenom hur han gjort fonden till en vinnare och berättar även vilka aktier han tror mest på för 2018. Samt vilka han undviker.

"De är människorna som avgör"

Lokal närvaro är nyckeln till framgång.

Med en stark lokal närvaro skördar kapitalförvaltaren UBS stora framgångar inom Emerging Markets. Här berättar förvaltaren Projit Chatterjee vad som ligger bakom framgångarna.

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

A1M Pharma: ”Det blir det mest spännande året i vår historia”

Konvertibler – finansieringsform på väg upp?

Lockar placerare till mindre bolag.

Konvertibler, eller konvertibla skuldebrev som är den fullständiga benämningen, har länge varit – och är i viss mån fortfarande – en mindre vanlig finansieringsform på den svenska kapitalmarknaden. Men nu märks ett ökat intresse, och främst är det mindre, tidigare onoterade bolag, som ser konvertibler som ett alternativ.

Stark tillväxt för TF Bank

Nischbanken höjer utdelningen.

TF Banks låneportfölj ökade med 27 procent under 2017. Samtidigt förbättrades det justerade rörelseresultatet med 21 procent. ”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank”, säger banken tillförordnade VD Mattias Carlsson.

Svenskt teknikföretag får genombrottsaffär

Globalt miljöfokus ger stora möjligheter.

Med en första inhemsk order samt långtgående diskussioner med flera utländska aktörer står det svenska teknikföretaget Flexiwaggon inför det kommersiella genombrottet. Bolaget räknar med att vara självgående inom ett och ett halvt år, och innan dess ska en kommande nyemission finansiera verksamheten.

Så minskar du skatten på onoterade aktier

Unik kapitalförsäkring för onoterat.

Allt fler onoterade bolag genomför kapitalanskaffningar och breddar sitt ägande. Men hittills har det inte funnits möjlighet att äga de onoterade aktierna i en schablonbeskattad miljö som t ex ISK. Det problemet har Kaptena löst med en unik kapitalförsäkring anpassad just för onoterade aktier och värdepapper.

Hyresrätternas tid är nu

Byggbolaget som tänker nytt.

När marknaden för bostadsrätter ter sig allt osäkrare finns det aktörer som satsar på den andra segmentet inom bomarknaden, nämligen hyresmarknaden. Systemhus är företaget som ser att det är i hyresrätter som den verkliga potentialen ligger. Bolaget genomför nu en nyemission och siktar på en snar marknadsnotering.

Så investerar du i digital mediasatsning - News55

Expansionen fortsätter.

Mediehuset News55, som är nischat mot en något äldre målgrupp, har utvecklats stadigt sedan starten för knappt tre år sedan. Med ett breddat utbud har intäkterna ökat, samtidigt som kostnaderna har hållits tillbaka. – Vår målgrupp blir större och större, säger grundaren Artur Ringart. Nu tar bolaget in nytt kapital i en fullt garanterad företrädesemission.

Morgondagens energi är redan här

Hämtar billig energi under vattnet.

När världens energisystem ställer om till förnybart ligger stort fokus på sol- och vindkraft. Men det finns ytterligare en energiresurs som kompletterar den förnybara energimixen med tillförlitlig grön elproduktion. Ett svenskt företag har tagit fram en ny teknik som möjliggör kommersiell exploatering av denna hittills outnyttjade resurs. Nu genomför bolaget en nyemission.

Livesänd videokonferens med Maha 28 februari

Event

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy kommer på onsdagseftermiddagen att medverka på Pressträff Direkt, som direktsänds via Facebook och YouTube. Under sändningen kommer bolagets senaste kvartalrapport att presenteras. Alla tittare kan ställa frågor under sändningen.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png