investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Standard Ekologiskt expanderar kraftigt

Fokus på USA-marknaden och optimerad produktion

Globalt miljöfokus ger stora möjligheter

Från testorder till volymproduktion

Investerarbrevet #3 2018
Välj nummer
Innehåll

Hedgefonden du ska ha när börsen viker

Våra två fonder Adrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap har hittills klarat den mer volatila marknaden bra, säger förvaltarna Håkan Filipson och Staffan Östlin.

Publicerad 2018-03-02

2018 har börjat skakigt på aktiemarknaden. Stigande amerikanska räntor och risk för handelskrig ligger bakom den ökade oron. ”I oroliga tider passar hedgefonder alldeles utmärkt som placeringsalternativ”, säger Adrigos stjärnförvaltare Håkan Filipson.

Inledningen på 2018 har varit skakig på de globala aktiemarknaderna. Först kom en sättning till följd av stigande amerikanska långräntor. Detta följdes i början av mars av ytterligare osäkerhet om ett annalkande handelskrig, triggat av amerikanska ståltullar. Efter år av stigande kurser börjar nu oron för att den långa uppgången ska vara över komma smygande. Ett bra sätt att undvika stora tapp är att vara investerad i hedgefonder, som inte påverkas på samma sätt av börsens svängningar.– Våra två fonder Adrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap har hittills klarat den mer volatila marknaden bra. Men vårt investeringsmål är att ge en god avkastning oavsett hur marknaderna rör sig, säger Adrigos förvaltare Håkan Filipson.Goda förutsättningar att skapa avkastning oavsett hur börsen går
För att minska riskerna investerar Adrigo Hedge huvudsakligen i stora eller medelstora nordiska bolag med god likviditet. Portföljen består vanligtvis av 25-35 aktieinnehav och 25-35 blankade positioner. Med en sådan balans är förutsättningarna goda för avkastning hur än börsen rör sig. – Dessutom försöker vi sprida investeringarna mellan olika typer av företag och branscher, återigen för att minska riskerna. I Adrigo Hedge är vår nettoexponering mot börsen i en normal marknad 20-50 procent, det gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar.Men enligt Håkan Filipson anpassas nettoexponeringen utifrån Adrigos marknadssyn och just nu är exponeringen lägre än normalt.– Vi ser en osäker börsbild just nu och på vissa håll är vi positionerade för detta. Blossar det upp ett handelskrig kommer det att bli dramatisk på aktiemarknaden. Vi är inte där ännu, men det är klart att vi anpassar förvaltningen efter rådande läge, säger han. Hanterar nedgångarna bra
Genom åren har Adrigo hanterat de större börsnedgångarna väl. Grafen nedan visar avkastningskurvan för Adrigo Hedge i relation till OMX Nordic 40 de senaste tio åren. Perioden innehåller så väl Lehman-kraschen 2008 som Greklandskrisen 2011, två händelser som skapade ordentlig turbulens på aktiemarknaderna världen över. Adrigo Hedge stod emot den allmänna oron och påverkades nästan inte alls.– Det är bland annat vid sådan här tillfällen som hedgefonder gör skillnad. Men för Adrigos del handlar det inte bara om att skydda investeringar mot nedgångar, utan att tjäna pengar oavsett hur börsen rör sig, säger Håkan Filipson.Avkastningen för Adrigo Hedge har sedan starten 2006 varit 82,6 procent, justerat för utdelningar och avgifter. Under samma period har OMX Nordic 40 stigit med 38,0 procent.Sedan november i fjol driver också Adrigo en hedgfond med inriktning mot små och medelstora bolag, Adrigo Small & Midcap. Fonden investerar i nordiska små och mellanstora bolag och består vanligtvis av 15-25 aktieinnehav och 15-25 blankade positioner. I Adrigo Small & Midcap är nettoexponering mot börsen i normala marknader 20-40 procent. Men även här justeras nettoexponeringen efter rådande marknadsläge. Målavkastning över 10 procent
Målavkastningen för den nya fonden, Adrigo Small & Midcap, kommer att ligga på över 10 procent, vilket är klart högre än för många andra hedgefonder.

Målavkastningen för Adrigo Hedge är till exempel 4-8 procent, vilket är i linje med börsens långa trend. Men det högre avkastningsmålet innebär samtidigt högre risk. Men det anser förvaltaren Staffan Östlin bara var en möjlighet.– Volatiliteten i småbolag är betydligt högre än i stora bolag. Men det ser vi som en möjlighet som vi definitivt ska använda oss av, säger han.I dagsläget finns inte speciellt många hedgefonder som är inriktade på mindre bolag. Det beror bland annat på att likviditeten i aktierna ofta är lägre och förvaltningen därför kan bli svårhanterlig. Men Östlin menar att fördelarna överväger nackdelarna och ser även möjligheterna i detta.– Det finns ungefär 600 bolag i Norden inom segmentet small- och mid caps. De flesta av de bolagen analyseras inte av storbankerna, vilket innebär att egen analys är viktig. Vi anser att vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bli framgångsrika här, säger han och menar att det bland de relativt dåligt analyserade bolagen både finns undervärderade och övervärderade bolag och därmed stora möjligheter till stockpicking.Sedan starten i november i fjol har fonden lyckats generera en avkastning på lite drygt 2 procent, jämfört med ett oförändrat small cap-index, ett utfall som man är ganska nöjda med. Fonden har dessutom lyckats få in omkring 150 miljoner i förvaltat kapital på den korta tid den varit verksam.– Det är naturligtvis kul att vi fått en så pass bra start och ett så stort förtroende från investerarna, men det har bara gått fyra månader, avslutar Staffan Östlin.Här kan du läsa mer om hur du investerar i Adrigos fonder.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här"Ekonomierna växer sig allt starkare och vi ser många intressanta investeringsmöjligheter", säger Morten Lund Ligaard, som är ansvarig för Danske Invests Östeuropaförvaltning.

Östeuropa – så tar du rygg på stjärnförvaltaren

Osäkerheten överdriven – chefsstrategen förklarar

Förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.

De globala ekonomiska förutsättningarna är så pass gynnsamma att fortsatt starka tillgångsmarknader är det mest troliga. I en intervju med Investerarbrevet menar två analytiker från den globala bankkoncernen HSBC att investerare inte bör känna allt för stor oro inför framtiden.

MultiDocker ger full gas i USA

Ökad effektivisering driver MultiDocker.

NGM-noterade MultiDocker växlar upp verksamheten i USA, en marknad som gynnas av Trumps infrastruktursatsningar. I slutet av förra året lanserade bolaget nya, mindre maskiner som rönt stort intresse. Expansionen finansieras med en emission.

Han hittar nya investeringar – tar hjälp av klimatforskare

Bidrar till en hög ambitionsnivå.

Många fonder aspirerar på att ha höga hållbarhetskriterier. Men för att leva upp till det krävs det att förvaltaren inte enbart tittar på hur de specifika bolagen presterar gällande miljöhänsyn och ekonomiskt resultat. De måste också ta hänsyn till forskningsrapporter kring miljö- och klimattillståndet, vilket blir en viktig och kompletterande informationskälla vid investeringsbeslut.

Banbrytande teknik ska sätta stopp för försenade tåg

Tar järnvägen från analog till digital.

Tågtrafiken i Sverige dras med stora förseningar och höga kostnader för drift och underhåll. Railway Metrics and Dynamics AB har utvecklat en teknik som på ett dramatiskt sätt kan minska problemen.

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

"Sammantaget ser det ljust ut för tillväxt- och gränsmarknader framöver", säger Antti Raappana.

Stjärnfonden som flugit under radarn – hittills

Humle Kapitalförvaltning: Därför investerar vi i Zenicor

Medicinteknikbolag lockar investerare.

Med två tunga institutioner som nya delägare står medicinteknikbolaget Zenicor redo att öka tempot. Det är Handelsbanken och Humle som i en riktad nyemission investerat total 19 miljoner i bolaget. Här berättar Humles Kapitalförvaltare Erik Hermansson om bakgrunden till investeringen.

Emissionsaktuella Tip & Tot tecknar avtal med matjättar

Standard Ekologiskt expanderar kraftigt.

Barnmatstillverkaren från Halmstad har nyligen slutit avtal Mathem.se, Coop Syd samt Ekologiska säljbolaget. En nyttig och sockerfri dryck för barn kommer även lanseras inom kort. Bolaget genomför nu en nyemission för att finansiera deras kraftiga expansion.

Hon digitaliserar företagshälsovården - ser stor tillväxtpotential

Ny aktör tar in kapital inför storsatsning.

Sjukfrånvaron ökar samtidigt som många arbetsplatser helt saknar hälsovård. I det läget satsar en ny aktör på att effektivisera företagens hälsovård genom att starta upp Sveriges första digitala företagshälsa. Möjligheterna ses som stora då det finns betydande belopp att spara genom att minska sjukfrånvaron.

Haka på nästa snabbmatstrend

Hot Cod tar in nytt kapital inför utlandssatsning.

När Carl Schnell gick i mellanstadiet i slutet av 1970-talet kilade han och två kamrater för det mesta hem under lunchrasterna för att göra egen lunch. Det skulle vara snabblagat och gott. En favorit var fiskpinnar i korvbröd. Problemet var bara att fiskpinnarna inte riktigt passade i brödet. Drygt 30 år senare löste Carl Schnell saken och i dag leder han ett bolag som säljer panerad fisk speciellt avsedd för korvbröd. Förra året passerades gränsen en miljon sålda Hot Cods.

Svenskt teknikföretag får genombrottsaffär

Globalt miljöfokus ger stora möjligheter.

Med en första inhemsk order samt långtgående diskussioner med flera utländska aktörer står det svenska teknikföretaget Flexiwaggon inför det kommersiella genombrottet. Bolaget räknar med att vara självgående inom ett och ett halvt år, och innan dess ska en kommande nyemission finansiera verksamheten.

Så får du marknadens kanske bästa ränta

Ökad intresse för peer-to-peer lending.

Brocc, som tidigare hette Sparlån, röner allt större intresse. Bolagets peer-to-peer lending gav under fjolåret en snittavkastning på 8,3 procent. Bolagets ambition är att kunderna, inte bankerna ska tjäna pengar på utlåning.

Stark utveckling för medicinteknikbolag

Fokus på USA-marknaden och optimerad produktion.

Medicinteknikbolaget CLS fick under 2017 vad som kan betecknas som ett kommersiellt genombrott. Bolaget fick igång sin försäljning på den amerikanska marknaden, och därmed kunde bolaget visa ett positivt kassaflöde under förra årets sista kvartal. CLS fokuserar nu på fortsatt marknadsetablering och ökad produktion för att möta den förväntade efterfrågan.

Cell Impact skalar upp produktionen

Från testorder till volymproduktion.

Allt fler fordon kommer att köras på vätgas. Det gör att marknaden för bränsleceller, eller vätgasdrift som det också benämns, blir allt hetare. Cell Impact märker tydligt av den ökade efterfrågan och genomför därför en nyemission för att kunna öka produktionskapaciteten.

De ritar om kartan för strålbehandling av cancer

Tar in kapital inför klinisk fas.

Ett läkemedel som har potentialen att behandla havandeskapsförgiftning och rita om kartan för strålbehandling av cancer. Det är A1M Pharmas mål och bolaget har kommit en bra bit på väg. Nu är bolaget redo för kliniska studier och tar in kapital för en offensiv satsning baserat på världsledande svensk forskning.

Fonden som erbjuder obligationer med hög ränta

Investeringar i energi ger avkastning.

När bankerna erbjuder i stort sett noll i ränta samtidigt som aktiemarknaden ser aningen skakig ut så framstår en placering med en fast ränta på mellan 8 och 10 procent som ett minst sagt attraktivt alternativ. Energifonden ger nu ut tre olika obligationslån som främst vänder sig till privata investerare.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png