investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Konsekvent tillväxtstrategi

Snabb hastighet, låga kostnader

Hittar rätt bland AR-bolagen

På väg mot vaccin för Alzheimer

Investerarbrevet #12 2018
Välj nummer
Innehåll

Sivers IMA: Vinnare på kraftigt ökad datatrafik

Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Publicerad 2017-06-01

Datatrafiken i mobilnäten ökar kraftigt, men vi har bara sett början. Fram till år 2022 förväntas datatrafiken växa tio gånger. För att möta tillväxten krävs ny teknik och Aktietorgsnoterade Sivers IMA står väl rustat för att leverera just den tekniken.

Allt mer datatrafik skickas i näten och mängden ökar dag för dag. Ett dilemma är att dagens mobil- och fibernät inte är rustade för att möta den snabba tillväxten.

– Vår teknik hanterar den utmaningen. Med våra lösningar kan man skicka stora mängder data med hög hastighet, berättar Sivers IMAs vd Anders Storm.

Kraftigt ökad hastighet med millimetervågsteknologi
Med Sivers IMAs teknik inom millimetervågsteknologi går det att sända data i luften med väldigt höga hastigheter. Bolagets produkter kan användas i till exempel basstationer och radiolänkar. I dag används till största delen mikrovågsteknik, men den tekniken har begränsningar och klarar inte av framtidens kapacitetsbehov.

Förbättrad teknik ger lägre kostnader
Med millimetervågsteknik behövs det heller inte lika stora antenner som idag. Det medför att kostnader för bolagets kunders kunder – operatörerna – sjunker. 

Med den nya tekniken kommer även trådlöst bredband att utvecklas rejält. Hittills har tillgången till fibernät varit ett krav för att snabbt och enkelt kunna överföra stora mängder data. Med millimetervågstekniken kommer både kvaliteten och hastigheten i de mobila bredbandsnäten att kraftigt förbättras.

– Mobilt bredband kommer att bli ett allt mer intressant komplement till fiber när hastigheten ökar och priserna per megabit sjunker, säger Anders Storm.

Skjuter fram positionen genom viktigt förvärv i Skottland 
Behovet av fiber kommer att fortsätta vara stort och även inom det området kommer kraven på hastighet, mängd och kvalitet att öka. Det är också ett av skälen till att Sivers IMA i april förvärvade det skotska bolaget CST Global. 

CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.

Behovet av bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. 

– Med förvärvet av CST Global har vi tekniken på plats för både trådlösa nät och fibernät, slår Anders Storm fast.

Omsättningen ökade med nästan 50 procent 
Att marknaden har tagit fart – och att bolaget är väl positionerat – finns det svart på vitt på. Såväl CST Global som Sivers IMA levererade stark tillväxt på intäktssidan under första kvartalet 2017. CST Globals preliminära siffor visar på en tillväxt på 47 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För Sivers IMA – som nyligen publicerade sin delårsrapport – var tillväxten under samma period cirka 45 procent. 

Förvärvet av CST Global gjordes via en apportemission om cirka 28 miljoner aktier plus eventuell tilläggsköpeskilling om cirka 14 miljoner aktier. Nu genomför Sivers IMA en nyemission på cirka 81 miljoner kronor. Pengarna från nyemissionen ska användas till att öka CST Globals produktionskapacitet och Sivers IMAs färdigställande av WiGig och punkt-till-punkt chip för volymproduktion, i kombination med investeringar i produktutveckling inom framförallt 5G.

Anders Storm vill inte lämna några prognoser, men uttrycker stora förhoppningar om framtiden.

– Under 2017 ska vi fortsätta att investera i tillväxt. Därefter räknar vi med att detta ska bära frukt, avslutar han.


Här kan du se en film när Anders Storm blir intervjuad.


 • Fakta om emissionen

 • • Volym: 81,0 MSEK
 • • Teckningsperiod: 14 – 29 juni 2017
 • • Teckningskurs: 3,50 SEK per aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter: 8 juni 2017
 • • Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är garanterad till upp till ca 85 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
 • • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2017
 • • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 14 – 29 juni 2017
 • • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 – 26 juni 2017
 • • Läs mer här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här"De ekonomiska vinsterna är betydande vid metallåtervinning", säger Björn Grufman, vd för Metallvärden.

Återvinningsföretag satsar offensivt

Hoylu – doldisbolaget med potential

Säkrar order från USA:s armé.

First North-noterade snabbväxaren Hoylu är väl värd att hålla ögonen på. Tillväxten skjuter fart, marginalerna är höga och på kundlistan finns till exempel Procter & Gamble, Daimler och Skanska. Nyligen gjorde bolaget en riktad emission och följer nu upp med ett konvertibellån till befintliga aktieägare.

Tvåsiffrig ränta – låna ut till fastighetsbranschen!

Tvåsiffrig ränta till privata långivare.

När bankerna blir allt mer restriktiva med utlåningen har privata investerare seglat upp som en allt viktigare finansieringskälla för många fastighetsutvecklare. En aktör som observerat utvecklingen är Tessin, vars plattform för privata sparare förmedlat miljardbelopp till fastighetsbolag.

Här är världens första AR-fond med daglig likviditet

Hittar rätt bland AR-bolagen.

Augmented Reality (AR) växer explosionsartat. I en intervju med Investerarbrevet berättar Magnus Nicklasson, som förvaltar världens första daglighandlade fond inriktad mot just AR, om möjligheterna och deras portfölj.

Kursraketen Redsense får ett nytt intäktsben

Bildar nytt dotterbolag.

Medicinteknikbolaget Redsense Medical har utvecklat de nya produkterna smarta plåster och smarta bandage. Marknadspotentialen är stor och bolaget har redan inlett diskussioner med större aktörer. För Redsense betyder det att verksamheten breddas och att bolaget nu får ett helt nytt marknadsområde.

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Ranplans VD Alastair Williamsson ser fortsatt stark tillväxt inom samtliga segment. Dessutom väntas 5G ta fart under 2019.

Ranplan flyger under radarn

Hon lyfter förvaltningen med ESG

Spännande hållbarhetsstrategi ger framgång.

Med rötterna i Asien är HSBC Global Asset Management en av världens vassaste förvaltare inom Emerging Markets. Och med en tydlig hållbarhetsstrategi (ESG) hittar de vinnarna som andra ratar.

Fondexperterna tror på nordamerikanska aktier

Amerikanska aktier vinnare 2019.

Nordamerika blir bästa aktiemarknad under nästa år. Samtidigt väntas de råvarutunga marknaderna i Östeuropa att få det fortsatt kämpigt. Det är två tydliga slutsatser i årets utgåva av Svenskt Fondexperindex (SFEI). Fondexperterna är samtidigt i princip eniga om att den svenska minusräntan är borta om tolv månader.

Så blir du rik på onoterade aktier

Undvik reavinstskatten.

Möjligheten att tjäna pengar på onoterade aktier har aldrig varit bättre. Bakgrunden är Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade tillgångar, som gör alla vinster fria från reavinstskatt.

Lönsam tillväxtraket omdanar konservativ bransch

Konsekvent tillväxtstrategi.

Tillväxtraketen Ecoclimes affärsmodell är lika enkel som den är effektiv. Resultatet? De tre senaste åren har omsättningen – under lönsamhet – ökat från 3 miljoner till 65. Och om tre år ska den vara 500 miljoner.

SPP/Storebrand: Låg risk och bra avkastning med faktorförvaltning

Lanserar ny faktorfond.

Efter framgångarna med fonden Storebrand Global Multifactor lanserar kapitalförvaltaren nu en förfinad variant av fonden. Den nya fonden SPP Global Multifactor Plus blir en fossilfri variant av den tidigare succéfonden.

”Det finns orörda volymer i den här marknaden”

Tar in kapital och breddar ägandet inför notering.

Invajo har en imponerande kundlista med bland andra Volvo, H&M och Com Hem. Dessutom har kundstocken mer än femdubblats på knappt två år. Och det på en marknad som växer oerhört snabbt, och som lockar till sig allt fler investerare.

Söderberg & Partners är årets komet i Prosperas Private Banking-undersökning

Nöjda kunder.

Enligt Kantar Sifo Prosperas branschundersökning klättrar Söderberg & Partners mest av Sveriges Private Banking-aktörer. På ett år har Söderberg & Partners klättrat från plats sex till plats två, och nästa år går de för den totala förstaplatsen.

Fintechbolaget FX International laddar om

Ökad omsättning stundar.

Med en ny vd, en ny ledning och ny ägargrupp siktar FX International på att växa kraftigt. Bolagets algoritm, Genova FX, har med artificiell intelligens framgångsrikt handlat med valutor i flera år. Nu breddas verksamheten och en kommersialisering står för dörren

Bolaget som revolutioner bredbandsmarknaden

Snabb hastighet, låga kostnader.

Det svenska teknikbolaget InCoax Networks står redo att som först i världen leverera en ny lösning för bredbandsanslutning till en bråkdel av kostnaden jämfört med sedvanliga fibernät. Marknadspotentialen beskrivs som gigantisk.

Succé för Småbolagsjakten Live

Event

Investerarbrevets satsning på ett större livesänt event för mindre bolag blev en riktig succé. Under namnet Småbolagsjakten Live fick hela tolv bolag möjlighet att presentera sig för åhörarna i fullsatta lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Dessutom var livesändningen i Facebook-gruppen Aktier - Småbolagsjakten välbesökt. Så här i efterhand kan vi konstatera att tusentals personer har valt att se på eventet live och i efterhand.

Elbusstillverkaren startar om

Hybricon på offensiven.

Med ett strategiskt förvärv stärker elbusstillverkaren Hybricon sin konkurrenskraft. Köpet ingår i det avstamp som även omfattar ökade marknadssatsningar och expansion till övriga nordiska marknader.

Svenska biotechbolaget Aptahem flyttar fram positionerna

Förbereder för klinisk fas 1-studie.

Sepsis drabbar varje år 30 miljoner människor, varav många avlider. Bioteknikbolaget Aptahem har kommit en bra bit på väg att utveckla ett effektivt motmedel, vilket i dag saknas på marknaden. Nästa år förväntas bolaget gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat Apta-1.

Så blir du en vinnare på hållbar energi

Så lagras grön energi.

Omställningen till förnybar energi pågår för fullt. Två viktiga nötter att knäcka är hur man storskaligt lagrar grön energi och hur de ojämnare energiflödena från vind- och solenergi ska hanteras. Miljöteknikföretaget Pumped Hydro har lösningen.

We Don’t Have Time har fått globalt momentum

Uppvisar kraftig tillväxt.

På mindre än ett år har det sociala nätverket We Don’t Have Time som fokuserar på klimatkrisen seglat upp som en av de snabbast växande klimatorganisationerna på sociala medier. Med en social medieräckvidd på över 18 miljoner i månaden lägger We Don’t Have Time in en ännu högre växel och bjuder in investerare att vara med på den resa som ska sätta stopp för klimatkrisen.

Han hittar vinnarna bland de familjeägda bolagen

Sund försiktighet i familjeägda bolag.

Är grundarna av ett företag verkligen de som är bäst lämpade att leda det, och är entreprenörsanda något som gynnar en långsiktig utveckling? Förvaltaren bakom BLI - Banque de Luxembourg Investments aktiefond för familjeägda bolag svarar tveklöst ja på bägge frågorna. Och trots en tuff höst talar fondens utveckling sedan start sitt tydliga språk.

Stort intresse för svenskt Alzheimervaccin

På väg mot vaccin för Alzheimer.

Alzinova tar nu sin läkemedelskandidat mot alzheimer till nästa nivå. Under andra kvartalet nästa år inleds en fas 1b-studie som beräknas vara klar mot slutet av 2020. Alzinova genomför därför en fullt garanterad emission på 45 miljoner kronor och byter även lista till Nasdaq First North.

Bolaget som hittar de onoterade guldkornen

Framgångsrik analys ger resultat.

Det är i den tidiga fasen i ett bolags utveckling som värdeökningen kan bli högst. När investerings- och rådgivningsbolaget Onoterat nyemitterar blir det nu möjligt för placerare att få del av denna värdeökning. Bolaget investerar i tillväxtbolag inom Gaming, Fintech och E-commerce.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png