investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Teknikbolaget myFC tar in nytt kapital

Mot ökad försäljning

Stark tillväxt för Empir Group

Hittar rätt medicin till rätt patient

Investerarbrevet #4 2019
Välj nummer
Innehåll

Sivers IMA: Vinnare på kraftigt ökad datatrafik

Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Publicerad 2017-06-01

Datatrafiken i mobilnäten ökar kraftigt, men vi har bara sett början. Fram till år 2022 förväntas datatrafiken växa tio gånger. För att möta tillväxten krävs ny teknik och Aktietorgsnoterade Sivers IMA står väl rustat för att leverera just den tekniken.

Allt mer datatrafik skickas i näten och mängden ökar dag för dag. Ett dilemma är att dagens mobil- och fibernät inte är rustade för att möta den snabba tillväxten.

– Vår teknik hanterar den utmaningen. Med våra lösningar kan man skicka stora mängder data med hög hastighet, berättar Sivers IMAs vd Anders Storm.

Kraftigt ökad hastighet med millimetervågsteknologi
Med Sivers IMAs teknik inom millimetervågsteknologi går det att sända data i luften med väldigt höga hastigheter. Bolagets produkter kan användas i till exempel basstationer och radiolänkar. I dag används till största delen mikrovågsteknik, men den tekniken har begränsningar och klarar inte av framtidens kapacitetsbehov.

Förbättrad teknik ger lägre kostnader
Med millimetervågsteknik behövs det heller inte lika stora antenner som idag. Det medför att kostnader för bolagets kunders kunder – operatörerna – sjunker. 

Med den nya tekniken kommer även trådlöst bredband att utvecklas rejält. Hittills har tillgången till fibernät varit ett krav för att snabbt och enkelt kunna överföra stora mängder data. Med millimetervågstekniken kommer både kvaliteten och hastigheten i de mobila bredbandsnäten att kraftigt förbättras.

– Mobilt bredband kommer att bli ett allt mer intressant komplement till fiber när hastigheten ökar och priserna per megabit sjunker, säger Anders Storm.

Skjuter fram positionen genom viktigt förvärv i Skottland 
Behovet av fiber kommer att fortsätta vara stort och även inom det området kommer kraven på hastighet, mängd och kvalitet att öka. Det är också ett av skälen till att Sivers IMA i april förvärvade det skotska bolaget CST Global. 

CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.

Behovet av bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. 

– Med förvärvet av CST Global har vi tekniken på plats för både trådlösa nät och fibernät, slår Anders Storm fast.

Omsättningen ökade med nästan 50 procent 
Att marknaden har tagit fart – och att bolaget är väl positionerat – finns det svart på vitt på. Såväl CST Global som Sivers IMA levererade stark tillväxt på intäktssidan under första kvartalet 2017. CST Globals preliminära siffor visar på en tillväxt på 47 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För Sivers IMA – som nyligen publicerade sin delårsrapport – var tillväxten under samma period cirka 45 procent. 

Förvärvet av CST Global gjordes via en apportemission om cirka 28 miljoner aktier plus eventuell tilläggsköpeskilling om cirka 14 miljoner aktier. Nu genomför Sivers IMA en nyemission på cirka 81 miljoner kronor. Pengarna från nyemissionen ska användas till att öka CST Globals produktionskapacitet och Sivers IMAs färdigställande av WiGig och punkt-till-punkt chip för volymproduktion, i kombination med investeringar i produktutveckling inom framförallt 5G.

Anders Storm vill inte lämna några prognoser, men uttrycker stora förhoppningar om framtiden.

– Under 2017 ska vi fortsätta att investera i tillväxt. Därefter räknar vi med att detta ska bära frukt, avslutar han.


Här kan du se en film när Anders Storm blir intervjuad.


 • Fakta om emissionen

 • • Volym: 81,0 MSEK
 • • Teckningsperiod: 14 – 29 juni 2017
 • • Teckningskurs: 3,50 SEK per aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter: 8 juni 2017
 • • Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är garanterad till upp till ca 85 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
 • • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2017
 • • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 14 – 29 juni 2017
 • • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 – 26 juni 2017
 • • Läs mer här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härBolaget som effektiviserar cancervården

Investerarafton 8 maj

Event

Välkommen på årets fjärde Investerarafton! Lyssna på FundedByMe, Ayima, Cell Impact och VibroSense Dynamics. Du har möjlighet att ställa frågor direkt till talarna.

Förvaltaren som laddar för nedgång

Bli en vinnare när det viker.

Efter år av stabil konjunktur och en uppgång på väl över 10 procent för Stockholmsbörsen bara i år är det hög tid att dra ned på risk. Det anser Atlant Fonders förvaltare Taner Pikdöken.

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 9 april

Event

Ecoclime, H&D Wireless och Litium. Här kan du se de filmade presentationerna.

Alternativ till aktier: Låna ut till fastighetsbolag

Fastighetsinvesteringar med god ränta.

När osäkerheten på aktiemarknaden ökar så ökar också efterfrågan på alternativa tillgångsslag som fastigheter. Den utvecklingen har Tessin – som har Nordens största plattform för privatlån till fastighetsbranschen – definitivt märkt av. Lånen har i snitt gett investerarna en avkastning på drygt 8 procent.

Investerarbrevet #4 2019

Investerarbrevet #4 2019

Investerarbrevet #3 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Bolaget som gör elbilarna användbara

H&D Wireless rusar under pågående emission – avsiktsförklaring från kinesiskt miljardbolag

IoT-förtetag expanderar och tar in nytt kapital.

Nya samarbeten och affärer som ger insteg i nya sektorer samt ett klockrent förvärv. Teknikbolaget H&D Wireless har flyttat fram sina positioner på marknaden för Internet of Things. Under pågående emission fick bolaget dessutom en avsiktsförklaring från ett stort kinesiskt bolag. Aktien steg kraftigt och teckningsperioden förlängdes.

Så tar du rygg på en tillväxtraket

Snabb expansion för Evendo.

Som medgrundare var han en viktig person när Sitecore byggdes upp och som förra året såldes till EQT för drygt 1 miljard euro. Nu noterar han ett annat tillväxtföretag som han drivit upp – Evendo. Bolaget är ensamt om ett skalbart system som digitaliserar den globala eventindustrin. Nyligen lanserades Evendo i London och verksamheten i Danmark har redan positivt kassaflöde.

Träffa Oncology Venture i Göteborg, Malmö och Stockholm

Träffa spännande Oncology Venture.

Välkommen på investerarträffar! Under slutet av april och början på maj har du möjlighet att träffa Oncology Ventures vd, Peter Buhl Jensen, och lyssna till hur bolagets teknik kan effektivisera cancervården.

Nexstims system kan vara lösningen för depression – expanderar i USA

Fokuserar på tillväxt.

Depression drabbar miljontals människor, men långt ifrån alla botas med mediciner. Noterade medtech-bolaget Nexstim har utvecklat en träffsäker behandlingsmetod för att behandla just dessa. Nu ligger fokus på att öka kundstocken i USA.

Nya avtal och produkter ger Standard Ekologiskt vind i seglen

Mot ökad försäljning.

Försäljning av smörgåsar och sallader ökar. Dessutom har Standard Ekologiskt nya stora avtal på gång. Bolaget breddar nu sin ägarkrets och tar in mer kapital för att kunna hålla jämna steg med efterfrågan.

Pressträff Direkt med Oncology Venture

Event

Se Oncology Ventures pressträff som genomfördes med anledning av bolagets aviserade företrädesemission. På Pressträffen går bolagets VD Peter Buhl Jensen igenom prospektet och bolagets satsningar inom cancerområdet.

Här är aktien som flyger under radarn

Stark tillväxt för Empir Group.

Börsnoterade IT-koncernen Empir Group växer kraftigt och helt enligt sin offensiva plan. Men ännu syns det inte i aktiekursen. Bolaget är god väg att nå omsättningsmålet på 500 miljoner med god lönsamhet.

Expansiv marknad för företagshälsa lockar investerare

Pengar att tjäna på minskad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron kan minska med 40 procent med rätt insatser i ett tidigt skede. Att endast 1 procent av arbetsgivarna har ett system som kan hantera just detta har öppnat upp för en expansiv marknad. Ett av de bolag som ligger längst fram inom digital företagshälsa genomför nu en crowdfunding-runda på FundedByMe.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png