investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet

Ridercam lyfter upplevelseindustrin

Möjlighet att investera i hyresfastigheter

Ligger väl positionerade på växande marknad

Investerarbrevet #2 2019
Välj nummer
Innehåll

Sivers IMA: Vinnare på kraftigt ökad datatrafik

Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Publicerad 2017-06-01

Datatrafiken i mobilnäten ökar kraftigt, men vi har bara sett början. Fram till år 2022 förväntas datatrafiken växa tio gånger. För att möta tillväxten krävs ny teknik och Aktietorgsnoterade Sivers IMA står väl rustat för att leverera just den tekniken.

Allt mer datatrafik skickas i näten och mängden ökar dag för dag. Ett dilemma är att dagens mobil- och fibernät inte är rustade för att möta den snabba tillväxten.

– Vår teknik hanterar den utmaningen. Med våra lösningar kan man skicka stora mängder data med hög hastighet, berättar Sivers IMAs vd Anders Storm.

Kraftigt ökad hastighet med millimetervågsteknologi
Med Sivers IMAs teknik inom millimetervågsteknologi går det att sända data i luften med väldigt höga hastigheter. Bolagets produkter kan användas i till exempel basstationer och radiolänkar. I dag används till största delen mikrovågsteknik, men den tekniken har begränsningar och klarar inte av framtidens kapacitetsbehov.

Förbättrad teknik ger lägre kostnader
Med millimetervågsteknik behövs det heller inte lika stora antenner som idag. Det medför att kostnader för bolagets kunders kunder – operatörerna – sjunker. 

Med den nya tekniken kommer även trådlöst bredband att utvecklas rejält. Hittills har tillgången till fibernät varit ett krav för att snabbt och enkelt kunna överföra stora mängder data. Med millimetervågstekniken kommer både kvaliteten och hastigheten i de mobila bredbandsnäten att kraftigt förbättras.

– Mobilt bredband kommer att bli ett allt mer intressant komplement till fiber när hastigheten ökar och priserna per megabit sjunker, säger Anders Storm.

Skjuter fram positionen genom viktigt förvärv i Skottland 
Behovet av fiber kommer att fortsätta vara stort och även inom det området kommer kraven på hastighet, mängd och kvalitet att öka. Det är också ett av skälen till att Sivers IMA i april förvärvade det skotska bolaget CST Global. 

CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.

Behovet av bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. 

– Med förvärvet av CST Global har vi tekniken på plats för både trådlösa nät och fibernät, slår Anders Storm fast.

Omsättningen ökade med nästan 50 procent 
Att marknaden har tagit fart – och att bolaget är väl positionerat – finns det svart på vitt på. Såväl CST Global som Sivers IMA levererade stark tillväxt på intäktssidan under första kvartalet 2017. CST Globals preliminära siffor visar på en tillväxt på 47 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För Sivers IMA – som nyligen publicerade sin delårsrapport – var tillväxten under samma period cirka 45 procent. 

Förvärvet av CST Global gjordes via en apportemission om cirka 28 miljoner aktier plus eventuell tilläggsköpeskilling om cirka 14 miljoner aktier. Nu genomför Sivers IMA en nyemission på cirka 81 miljoner kronor. Pengarna från nyemissionen ska användas till att öka CST Globals produktionskapacitet och Sivers IMAs färdigställande av WiGig och punkt-till-punkt chip för volymproduktion, i kombination med investeringar i produktutveckling inom framförallt 5G.

Anders Storm vill inte lämna några prognoser, men uttrycker stora förhoppningar om framtiden.

– Under 2017 ska vi fortsätta att investera i tillväxt. Därefter räknar vi med att detta ska bära frukt, avslutar han.


Här kan du se en film när Anders Storm blir intervjuad.


 • Fakta om emissionen

 • • Volym: 81,0 MSEK
 • • Teckningsperiod: 14 – 29 juni 2017
 • • Teckningskurs: 3,50 SEK per aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter: 8 juni 2017
 • • Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är garanterad till upp till ca 85 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
 • • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2017
 • • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 14 – 29 juni 2017
 • • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 – 26 juni 2017
 • • Läs mer här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:
Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter härArno Smit och Daniel Daboczy har tagit crowdfunding-bolaget FundedByMe från att vara ett ifrågasatt inslag på finansmarknaden till succé. Nu är det dags för en notering på NGM.

Från ifrågasatt till succé

"Det finns mycket pengar att tjäna på smart styrning av fastigheter"

Bolaget för smarta hus växlar upp.

Marknaden för smarta hus växer snabbt. Raybased, som har en färdig teknik för trådlös styrning av kommersiella fastigheter, växlar nu upp takten i försäljningsarbetet. Flera av Sveriges största fastighetsägare har köpt systemet.

Träffa Ridercam i Malmö, Stockholm och Göteborg

Event

Välkommen på investerarträffar! Under mars kommer vd, Dominic Berger presentera bolaget inför notering på Nasdaq First North.

Snabb tillväxt på miljardmarknad - dags för notering

Ridercam lyfter upplevelseindustrin.

Ny teknik driver nöjes- och eventindustrins starka tillväxt. Den utvecklingen spelar techbolaget Ridercam i händerna och bolaget har redan tecknat omfattande avtal. Nu har du möjlighet att träffa bolaget i Stockholm, Göteborg och Malmö inför den kommande noteringen mars.

”Vi fungerar som Booking.com för events”

Stöper om evenbranschen med skalbart system.

Att framtiden ser ljus ut för noteringsaktuella Evendo råder det knappast någon tvekan om. Tillväxten är stark, konkurrenterna lyser med sin frånvaro och bolagets marknadsplats för event är extremt skalbar. Framöver stundar en notering på First North.

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #2 2019

Investerarbrevet #1 2019

Investerarbrevet #12 2018

Investerarbrevet #11 2018

Investerarbrevet #10 2018

Investerarbrevet #9 2018

Investerarbrevet #8 2018

Investerarbrevet #7 2018

Investerarbrevet #6 2018

Investerarbrevet #5 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer

Se bolagspresentationerna från Investerarafton 12 februari

Hyresfastigheter står stabilt när det blåser snålt på fastighetsmarknaden

Möjlighet att investera i hyresfastigheter.

Svenska Bostadsfonden fortsätter att leverera en stabil avkastning på en annars turbulent fastighetsmarknad. Med ett tydligt fokus på investeringar i hyresfastigheter har Svenska Bostadsfonden sedan starten 2003 levererat en årlig avkastning på 7,5 procent. Nu öppnar fonden upp för nya investerare.

Järnmalmsmarknaden gynnar svenska bolag

Ökad prispremie för järnmalm av hög kvalitet.

Den svenska gruvnäringen gynnas starkt av de senaste årens utveckling på den globala järnmalmsmarknaden. Det talar i sin tur för att exploateringen av de järnmalmsfyndigheter som finns i bland annat Bergslagen kommer att kunna möta en gynnsam marknad.

Offensiva investeringar ska ge tillväxt på het marknad

Högt uppställda mål för 2019.

Med högt ställda mål och ett helt nytt produkterbjudande går det digitala marknadsföringsbolaget TargetEveryone ut med ett attraktivt investeringserbjudande till marknaden. Fokus ligger nu på större kunder och den nya produkten har redan tilldragit sig stort intresse.

En stabil fond värd namnet

En fond mot strömmen.

Långsiktig stabilitet är vad många eftersträvar i sitt sparande. En fond som lever upp till detta är SPP Aktiefond Stabil, som under fjolåret levererade en positiv avkastning när de flesta andra fonder backade.

Svenska teknikbolaget flyttar fram positionerna

Kan få ännu en intäktskälla.

Teknikbolaget Insplorion flyttar nu fram positionerna inom projektet för luftkvalitetssensorer. Ett nytt samarbete med en annan svensk aktör ger förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering, vilket i så fall innebär att Insplorion får ytterligare ett intäktsben i sin verksamhet.

Livesänd videokonferens med Maha Energy 28 februari

Event

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy kommer på torsdagseftermiddagen att medverka på Pressträff Direkt, som direktsänds via Facebook och YouTube. Under sändningen kommer bolagets senaste kvartalsrapport att presenteras. Alla tittare kan ställa frågor under sändningen.

Bolaget som står redo för en rejäl nystart

Ligger väl positionerade på växande marknad.

Wifog har definitivt inte rosat marknaden på senare år. Men nu har bolaget laddat om för en rejäl omstart. Antalet medlemmar på bolagets digitala plattform ökar, produktutbudet likaså. Detta förväntas skjuta fart på intäkterna med besked.

FI varnar för "räddningsbolag"

Nyheter

Personer som råkat ut för ett investeringsbedrägeri utsätts regelbundet för nya bedrägeriförsök. Ett nu aktuellt fall handlar om ett så kallat räddningsbolag, som erbjuder sig att köpa tillbaka värdelösa aktier som sålts genom ett tidigare investeringsbedrägeri.

Återvinningsföretaget satsar offensivt

Stora pengar att tjäna på metallåtervinning.

Metallvärden – ett återvinningsföretag som sedan länge finns etablerat på den svenska marknaden - nysatsar nu för att bli framgångsrik i en bransch som uppvisar en stadig och stark tillväxt. Bolaget har hittat sin specifika nisch inom metallåtervinning där de har en klar konkurrensfördel.

Hedgefonden som håller vad den lovar

Hedgefonden levererar trots nedgång.

I en tid när många hedgefonder inte lyckas leverera vad de lovar står Atlant Opportunity stabilt. Med en avkastning på väl över 5 procent under 2018 utklassar fonden sina konkurrenter.

Prenumerera

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png