investerarbrevet.se

Hela denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Fokuserar på att transaktioner förverkligas

Investerar framgångsrikt på nya marknader

Stärker sin globala position

Spännande framtid för Redwood Pharma

Investerarbrevet #4 2018
Välj nummer
Innehåll

Kvantfonden som parerar nedgångar och rider uppgångar

"Nästan alla parametrar är positiva till börsen. Så har det i princip varit sedan mars förra året", säger Magnus Dahlgren.

Publicerad 2017-05-02

Carlsson Norén Aktiv Allokering växlar effektivt mellan aktier, räntor och företagsobligationer. Programvaran – Timingindikatorn – som styr fondens placeringar har ett bra track record.

Nu när räntorna är så extremt låga kräver bra långsiktig avkastning att man är med på börsuppgångarna. Men det räcker inte. 

– Minst lika viktigt är att parera nedgångarna. Det är precis det som vår förvaltningsstrategi levererar. 

Det berättar Magnus Dahlgren som förvaltar Carlsson Noréns fond Aktiv Allokering som är en absolutavkastande fond. Förenklat följer fonden med aktiemarknaden när den stiger, men växlar över till andra tillgångsslag när börsen vänder ned. 

Levererat snittavkastning på 5,8 procent 
Fonden startade i början av 2015. Men modellen som styr förvaltningen – Timingindikatorn – har använts sedan 2012 inom diskretionär förvaltning. Som diagrammet nedan visar har strategin levererat en genomsnittlig årsavkastning på 5,8 procent. 

Att fonden är modellbaserad innebär att det är programvaran Timingindikatorn som signalerar hur fonden ska allokera mellan svenska aktiemarknaden, korta och långa räntor samt företagsobligationer. Fonden placerar inte i enskilda aktier, utan placerar i indexfonder, ETF:er och terminer. 

Nu har fonden tyngdpunkt mot aktiemarknaden. 

– Nästan alla parametrar är positiva till börsen. Så har det i princip varit sedan mars förra året, berättar Magnus Dahlgren. 

Viktigt att vara aktiv när volatiliteten ökar
Samtidigt är värderingarna höga och volatilitetsindex på sin lägsta nivå på mycket länge. 

– Volatiliteten kommer med all säkerhet att öka. Och då blir det ännu viktigare att vara riktigt aktiv i förvaltningen, säger han. 

Magnus Dahlgren är en av upphovsmännen bakom Timingindikatorn. Tidigare har han arbetat som förvaltare och analytiker på till exempel AP-fonderna och SEB. Och det var på AP-fonden som grunden för indikatorn lades. 

Timingindikatorn mäter en mängd parametrar, se fakta nedan. Dit räknas till exempel makrostatistik, ledande indikatorer och olika riskmått. Dessutom analyseras fondflöden och hur investerare ligger positionerade. 

Bra krockkudde som attraherar professionella investerare 
Fonden prioriterar risk och kapitalbevarande, vilket bidragit till att långsiktiga institutionella investerare fått upp ögonen för fonden. 

– Fonden ska hänga med i minst 60 procent av en börsuppgång, men faller långt ifrån lika mycket som marknaden när börsen dyker, berättar Magnus Dahlgren. 

Förutom institutioner är fonden ett intressant alternativ för privatpersoner. Men eftersom fonden tar relativt låg risk är den inget för alla som föredrar hög risk. 

– Om man istället tycker att det är jobbigt när börsen dyker 20 procent, vilket den mycket väl kan göra, ja då är Aktiv allokering ett bra alternativ, säger Magnus Dahlgren. 


  • Fakta: Timingindikatorn

  • Timingindikatorn är en kvantitativ modell. Syftet är att identifiera när en portfölj ska vara över- respektive underviktad olika tillgångsklasserna aktier, korta räntor, långa räntor och företagsobligationer. Modellen baseras på såväl makroekonomiska som finansiella data och bestämmer en ny tillgångsfördelning varje vecka. Modellen ser bland annat till trender och extremvärden för marknadsvolatilitet (VIX) och ekonomisk statistik såsom amerikanskt inköpschefsindex (ISM). Totalt omfattar modellen ett hundratal parametrar.

  • www.carlssonnoren.se

Diagrammet visar avkastningen för strategin Timingindikatorn från december 2011 till april 2017. Den ljusblå linjen visar utvecklingen för OMRX T-bill + 1,8% per år, som är fondens benchmark.
Siffrorna innan februari 2015 är baserade på diskretionär förvaltning men omräknade till fondens avgiftsstruktur.
Den genomsnittliga årsavkastningen uppgår till cirka 5,8% och Sharpe-kvoten till 0,87.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på Investerarbrevet:Investera i Smartster – Sveriges Amazon för rabatterade varor

”Vi ska bli en utdelningsmaskin”

Innehaven tillförs aktieägarna.

Med regelbundna utdelningar till ägarna ska Raire Invest locka investerare. ”Det är de tidiga investerarna som tar den största risken och är därmed de som ska belönas mest”, säger Mattias Ahlberg, verksamhetschef på bolaget vars affärsidé är att bistå andra företag vid noteringar. Inför en planerad marknadsnotering senare i år genomför Raire Invest nu en nyemission.

Stjärnfonden som flugit under radarn – hittills

Investerar framgångsrikt på nya marknader.

Tillväxt- och gränsmarknader är glödheta. Här är fonden som går sin egen väg, slår index och som har ökat i vissa afrikanska länder – men minskat i Indien.

Med tunga kunder är Ranplan redo för listning

Avtal med tunga kunder.

De senaste tio åren har mobilkommunikationen utvecklats extremt snabbt. Inte minst har den utbredda användningen av smartphones resulterat i kraftigt ökad datatrafik. Ranplan, som forskar hur nätverk bäst optimeras, har utvecklat en egen produkt som tagit marknaden med storm. Nu är det dags för en notering för bolaget som redan har avtal med bolag som Ericsson, Huawei och Verizon.

Så investerar du i konvertibellånet som ger 10 procent

Bygger hyresbostäder åt Haninge kommun.

Efterfrågan på bra och billiga hyresbostäder är enorm, enligt Boverket. Företaget Ekologiska Bostäder har avtal med Haninge kommun som innebär att de ska bygga och hyra ut just sådana. Nu finansierar sig bolaget med en konvertibellösning som ger 10 procent.

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #4 2018

Investerarbrevet #3 2018

Investerarbrevet #2 2018

Investerarbrevet #1 2018

Investerarbrevet #12 2017

Investerarbrevet #11 2017

Investerarbrevet #10 2017

Investerarbrevet #9 2017

Investerarbrevet #8 2017

Investerarbrevet #7 2017

Investerarbrevet #6 2017

Investerarbrevet #5 2017

Investerarbrevet #4 2017

Investerarbrevet #3 2017

Investerarbrevet #1 2017

Investerarbrevet #2 2017

Investerarbrevet #12 2016

Investerarbrevet #11 2016

Investerarbrevet #10 2016

Investerarbrevet #9 2016

Investerarbrevet #7 2016

Investerarbrevet #8 2016

Investerarbrevet #5 2016

Investerarbrevet #6 2016

Investerarbrevet #4 2016

Investerarbrevet #2 2016

Investerarbrevet #3 2016

Investerarbrevet #1 2016

Investerarbrevet #12 2015

Investerarbrevet #11 2015

Investerarbrevet #8 2015

Investerarbrevet #9 2015

Investerarbrevet #10 2015

Investerarbrevet #7 2015

Investerarbrevet #6 2015

Investerarbrevet #11 2014

Investerarbrevet #12 2014

Investerarbrevet #1 2015

Investerarbrevet #2 2015

Investerarbrevet #3 2015

Investerarbrevet #4 2015

Investerarbrevet #5 2015

Investerarbrevet #10 2014

Investerarbrevet #9 2014

Investerarbrevet #7 2014

Investerarbrevet #8 2014

Einride Bio

Endast i nyhetsbrevet

Investerarbrevet #2 2013

Investerarbrevet #3 2013

Investerarbrevet #4 2013

Investerarbrevet #5 2013

Investerarbrevet #6 2013

Investerarbrevet #7 2013

Investerarbrevet #8 2013

Investerarbrevet #9 2013

Investerarbrevet #10 2013

Investerarbrevet #11 2013

Investerarbrevet #12 2013

Investerarbrevet #1 2014

Investerarbrevet #2 2014

Investerarbrevet #3 2014

Investerarbrevet #4 2014

Investerarbrevet #5 2014

Investerarbrevet #6 2014

Investerarbrevet #6 2012

Investerarbrevet #1 2013

Investerarbrevet #5 2012

Investerarbrevet #4 2012

Investerarbrevet #3 2012

Investerarbrevet #2 2012

Investerarbrevet #1 2012

Krönikörer
Ingmar Rentzhog
Vd för Laika Consulting

Lyft blicken från vatten- och vindkraften

Ulrika Hasselgren
Head of Responsible Investment, Danske Bank

Hållbarhet är mer än bara en fin stämpel

Gustaf Rentzhog
Koncernchef Söderberg & Partners

Pensionsmakt i Riksdagen

Börsbolaget knoppar av – delar ut onkologiverksamhet

Bodyflights emission: ”Vi satsar på adrenalinstinna upplevelser”

Flygande expansion till Göteborg.

Upplevelseindustrin växer starkt. Ett bolag som definitivt har slagit mynt av den trenden är Bodyflight vars vindtunnel drar fullt hus. Nu expanderar bolaget till Göteborg. Expansionen finansieras dels med egna pengar och lån, dels med en emission som följs av en notering på Aktietorget.

Bolaget blir störst i världen efter förvärv

Forna konkurrenter går samman.

När Scandinavian Airport and Road Systems (Sarsys) köper sin största konkurrent så blir de världens största företag inom sin speciella nisch. "Vi får nu en betydligt starkare position på den växande marknaden för flygsäkerhet", säger bolagets tillträdande vd Fredrik Graflind. Han ser överlag stora möjligheter med förvärvet.

David som utmanade Goliat – och lyckades

Dragon Blood till Asien.

Också på marknader som kännetecknas av regleringar och stor dominans av ett fåtal större aktörer kan mindre spelare slå sig in. Efter att de svenska spritmärkena Arouz och Dragon Blood blivit populära bland svenska konsumenter planeras nu en utlandssatsning. Som ett led i den satsningen genomför bolaget bakom de bägge märkena en kampanj på crowdfundingplattformen FundedByMe.

Redwood Pharma redo för nästa steg

Spännande framtid för Redwood Pharma.

Med ett positivt rådgivande möte med Läkemedelsverket och ett asiatiskt läkemedelsbolag som testar IntelliGel tar nu Redwood Pharma sin läkemedelskandidat RP101 till nästa nivå. Bolaget genomför nu en företrädesemission på 15,8 miljoner kronor och skaffar en kreditfacilitet på ytterligare 15 miljoner kronor som ska täcka kostnaderna för en kommande fas II-studie.

"Vi ska bli störst i Norden på företagsaffärer"

Fokuserar på att transaktioner förverkligas.

Uppemot 200 000 småföretag planerar att byta ägare de närmaste fem åren. Men svårigheter att hitta köpare och få rätt värdering sätter ofta käppar i hjulen för att det ska bli verklighet. Detta ska ”nya” Bolagsplatsen ändra på. Bolaget går bortom de rena annonseringstjänsterna och fokuserar i stället på att förverkliga transaktioner.

Nanoteknikbolaget växlar upp med emission

Stärker sin globala position.

Med en ny strategisk plan ska nanoteknikbolaget Obducat ta ett hårdare grepp om marknaden. Den omfattar nya pilotanläggningar såväl i Sverige som utomlands samt ökat fokus på försäljning och marknadsföring.

Överdriven oro för inflation och recession

Ingen recession i sikte.

Det finns ingenting som tyder på att vi står inför en kraftig uppgång i inflationen eller en kraftigt försämrad konjunktur i vare sig USA eller euroområdet. Det menar John Grenwood, chefekonom hos kapitalförvaltaren Invesco, som har studerat några av de vanligaste konjunkturindikatorerna.

Bolaget som digitaliserar optikermarknaden

Redan etablerade i Norden - expanderar i Europa.

Företaget D&Company, som digitaliserar optikerbranschen, har redan nått stora framgångar i Sverige och Norden. Nu tar bolaget nästa steg i utvecklingen och tar sikte på nya marknader i Europa. D&Company genomför en emission inför en kommande notering på Nasdaq First North.

Prenumerera

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Kontakt & information

Laika Consulting
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

info@laika.se
08-440 82 40

Vill du medverka kontakta Johan Robertsson 08-440 82 40.

Om investerarbrevet.se

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se.

54c0d3078bc3d5d54022b7b4_Laika%20logo%20(7484%20RGB).png